BejelentésDr. Veres Zoltán

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Dr. Veres Zoltán, PhD.
Szakmai önéletrajza


I. Személyes adatok
Születési idő: 1986. 
Elérhetőség: dr.veres.zoltan@gmail.com

 

II. Tanulmányok

2004: Érettségi (Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, Győr, 4 évfolyamos gimnázium)

2009: Jogász diploma (PPKE JÁK)

2010-től a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola hallgatója (Kutatási terület: pénzügyi fogyasztóvédelem és etika) Abszolutórium: 2013. szeptember, nyilvános védés: 2018. szeptember 28.

2010-2012: Budapesti Ügyvédi Kamara, Ügyvédiskola

2014: Jogi szakvizsga

2014-től köztisztviselői továbbképzési program, online tőzsde tanfolyamok (pl. Tőzsdelabor), ÁBPE

2015: OKTÁV, pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ szakképesítés)

2017-2018: Önkormányzati szaktanácsadó szakképzettség (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, szakirányú továbbképzési szak)

2018: PhD, állam- és jogtudományok (summa cum laude)

2021: Nemzetközi Bankárképző Központ, Alternatív befektetések kurzus (VAP részmodul)

2022-től: Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, jogász-közgazdász (szakirányú továbbképzés)


III. Nyelvismeret:

 • német (felsőfokú C típusú nyelvvizsga)
 • angol (középfokú C típusú nyelvvizsga)

IV. Szakmai tapasztalat

 • 2018. február 1-től kamarai jogtanácsos, Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara
 • 2016. január 6-tól a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője
 • 2015. június 9-től a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda vezetője
 • 2015. június 1-től 2017. augusztusáig felügyelőbizottsági tag (KDRFÜ)
 • 2013. októbertől: köztisztviselő, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala (beosztás: főjegyzői titkárságvezető-helyettes, majd 2014. január 1-től főjegyzői titkárságvezető, a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének jogi helyettese)
 • 2010. február - 2013. szeptember: ügyvédjelölt, Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda (Budapest)
  Fontosabb feladatok: okiratok, beadványok előkészítése, képviselet peres és hatósági eljárásokban, kapcsolattartás ügyfelekkel, hatóságokkal, feljegyzések előkészítése, jogi kutatómunka. Főbb jogterületek: polgári jog, ingatlanjog, társasági jog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, végrehajtási jog, csőd- és felszámolási jog
 • 2008. október - 2010. január: gyakornok, Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda
 • 2006, 2007: 6-6 hét nyári gyakorlat Bábolna Város Önkormányzatánál, illetve a Dr. Faragó Ügyvédi Irodában

 

V. Tudományos és oktatói tevékenység

V.1. Publikációk:

Több, mint két tucatnyi írás (cikk, recenzió, tankönyvfejezet) szerzője magyar és német nyelven (részletesen ld. a "Publikációk" oldalon), valamint jogi és közéleti tárgyú írások a Bábolnai Fórumban

V.2. Oktatás:

 • 2018. tavaszi félévtől: Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe címmel szabadon választható tárgy oktatója a PPKE JÁK-on.
 • 2017. júliustól: közszolgálati továbbképzés tutorált e-learning programok tutori feladatainak ellátása
 • 2017. május 3: A pénzügyi fogyasztóvédelem alapkérdései címmel tartottam két előadást a NKE-ÁKK hallgatóinak, Pénzügyi jog, valamint Közpénzügyi és álllamháztartstan tárgyak keretében
 • 2013. október: A pénzügyi fogyasztóvédelem alapjai címen előadás tartása a BME-GTK hallgatóinak
 • 2013. februártól Pénzügyi jog (I-II.) gyakorlat vezetése a PPKE-JÁK jogász hallgatóinak; vizsgáztatás Pénzügyi jog főtárgyból
 • 2013. januártól-májusig Közigazgatási ügyvitel és vizsgakonzultáció oktatása jogi asszisztensek részére, majd jogi asszisztens záróvizsgáztatás (Forrai Magániskola)
 • 2012. november-december: Közigazgatási alapfogalmak oktatása jogi asszisztensek részére a Forrai Magániskolában
 • 2012. május: Pénzügyi fogyasztóvédelem és etika témában főelőadás a PPKE-JÁK III. évfolyamos hallgatóinak Pénzügyi jog tárgy keretében
 • 2012 március: Előadások tartása PPKE-JÁK nemzetközi igazgatás szakos hallgatóinak az elektronikus cégeljárásról (Alkalmazott jogi informatika tárgy keretében)
 • 2009-től alkalmi előadások tartása a BME-GTK-n társasági jog, bankjog, fogyasztóvédelem témakörökben, MA, MSC, MBA képzések keretében
 • 2010-től speciálkollégiumok tartása a PPKE-JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet keretében, pénz- és tőkepiaci ismeretek, valamint pénzügyi fogyasztóvédelem témakörben.

 

V.3. Konzulensi tevékenység:

Számos TDK, OTDK, évfolyam- és szakdolgozat konzulense voltam. Jelentősebbek:

A) Jog- és államtudományi témakörökben:

TDK/OTDK:

1. Csépány Bálint Amádé: Az adófizetési morál és hajlandóság hatása az adóbevételekre - különös tekintettel az SZJA és ÁFA helyzetére c. dolgozat különdíjat ért el a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában (2015. március 31. - április 2.). Társ-témavezető: Dr. Ráth Olivér, mb. oktató

2. Abbas Benjamin Aziz: Az iszlám jogon alapuló bankfinanszírozási technikák - avagy lehet-e profit kamat nélkül? c. dolgozat II. helyezést és különdíjat ért el a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában (Miskolc, 2017. március 29-31.)

3. Péczka László: A pénz új alkímiája? - A derivatív termékek kockázatai és a befektetők védelme c. dolgozat II. helyezést ért el a XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában (PPKE, Budapest, 2019. április 9-11).

4. Kittler Laura: Pénzmosási mechanizmusok nyomon követése a bankok szemszögéből c. dolgozat, kari TDK II. hely (PPKE JÁK, 2020.11.06.), részvétel a XXXV. OTDK Állam-és Jogtudományi Szekciójában (Debrecen, 2021. április 12-15.)

5. Velegi Dorottya: Fény az alagút végén? A látássérült személyek egyenlő esélyű hozzáférése a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Részvétel a kari TDK-n (PPKE JÁK, 2021. december 9.), 36. OTDK, Különdíj

6. Szabó Zalán: Decentralizált pénzügyek: A kriptovalutákra épülő hitelintézetek elmélete. Részvétel a kari TDK-n (PPKE JÁK, 2022. november 11.), 36. OTDK, II. hely

7. Szabadkai Márton: A 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek implementációja c. dolgozat. Részvétel a kari TDK-n (PPKE JÁK, 2022. november 11.)

 

B) Egyéb témákban:

Külső konzulens diplomamunkákhoz:

 1. Kiss Kitti: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójának elemzése 2013-2015. években. Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar. Budapest, 2016.
 2. Pácz Laura LizaTerrorizmus elleni küzdelem az Európai Unió által - különös tekintettel a diplomáciai erőfeszítésekre. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európa Tanulmányok Kar, Hadászati és Hadelméleti Tanszék. Budapest, 2016.
 3. Jánovszky Katalin: Docendo discimus, avagy a választási felkészítés és kommunikáció  - gyakorlati tapasztalatok és (tovább)fejlesztési lehetőségek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, 2017.

 

V.4. Részvétel előadóként tudományos konferenciákon:

 1. 2023. március 22.: A BGE-n működő Fogyasztóvédelmi Kutatócsoport II. Fogyasztóvédelmi aktualitások című tudományos konferenciáján A fogyasztók tájékoztatáshoz való joga, mint a pénzügyi fogyasztóvédelem egyik sarkalatos pontja – szabályozási kiindulópontok és joggyakorlati példák címmel tartottam előadást.

 2. 2022. október 26.: Fogyasztóvédelmi aktualitások (BGE) konferencián A fogyasztói hiteljog szabályozási fejleményei másfél évtized távlatából címmel tartottam előadást.
 3. 2021. december 13.: A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium évzáró online konferenciáján Befektetés és megtérülés kérdései a Biztonságos Település alprojektben címmel tartottam előadást.
 4. 2021. május 27.: PPKE JÁK Ius Naturale Kutatócsoport által megrendezett V. Természetjog Napján Természetjogi aspektusok a kriptopénzek kapcsán címmel tartotam előadást.
 5. 2021. április 29.: PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszék által szervezett Pénzügyi fogyasztóvédelem - Múlt, jelen, jövő online konferencián A pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozás a jogtudomány mérlegén címmel tartottam előadást.
 6. 2019. május 31.: PPKE JÁK Ius Naturale Kutatócsoport által megrendezett IV Természetjog Napján Aszimmetrikus helyzetek egyes pénzügyi jogviszonyokban a szerződéses szabadság, a fogyasztóvédelem és a természetjog szempontjain keresztül címmel tartottam előadást.
 7. 2018. május 25.: PPKE JÁK Ius Naturale Kutatócsoport által megrendezett III. Természetjog Napján Szubszidiaritás a magyar állam és az önkormányzatok viszonylatában 1990 után címmel tartottam előadást.
 8. 2017. november 14.: PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszék és a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet által szervezett közös workshopon („A banki és bankfelügyeleti tevékenység átalakulása”) A felügyelet fogyasztóvédelmi tevékenységének alakulása címen tartottam előadást.
 9. 2017. május 26: a Ius Naturale Kutatócsoport által rendezett "A Termézetjog Napja" c. konferencián Üzlet és etika, különös tekintettel a pénzügyi szektor etikájára címmel tartottam előadást.
 10. 2016. május 27: a Ius Naturale Kutatócsoport által első alkalommal megrendezett "A Természetjog Napja" c. konferencián Támpontok a szerződésekbe történő állami beavatkozás megengedhetőségéhez: A devizahitelezés megoldására tett kísérletek természetjogi narratívában címmel tartottam előadást.
 11. 2012. december: a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola által, Az Alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra címmel megrendezett Doktori Szimpóziumon Gondolatok a fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán, különös tekintettel a pénzügyi fogyasztóvédelemre címmel tartottam előadást.
 12. 2012. május: a PPKE JÁK, illetve a PPKE Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet által szervezett, Hatékony-e a magyar jog? c. joggazdaságtani konferencián A jogalkotás hatékonysága a pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális problémái kapcsán – A „devizahitel kérdés” megoldására tett jogalkotói erőfeszítések és azok hatásai az adósok helyzetére címmel tartottam előadást.
 13. 2012. április: a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola által, Az új Btk. tervezet, válaszok a kihívásokra? címmel megrendezett Doktori Szimpóziumon A fogyasztók védelmét szolgáló tényállások a jelenlegi Btk-ban és az új Btk. tervezetében címmel tartottam előadást.
 14. 2011. december: a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola által, Az egyházakkal összefüggő kérdések a hazai és az európai joggyakorlatban címen szervezett Doktori Szimpóziumon Fogyasztóvédelmi esetek a vallásszabadság és a kegyeleti jogok metszéspontjában - Visszásságok a temetkezéssel kapcsolatos gyakorlat kapcsán címmel tartottam előadást.
 15. 2011. június: Az európajog magyarországi érvényesülésének lehetőségei, akadályai, példái címmel a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola által szervezett Doktori Szimpóziumon Az európajog magarországi érvényesülése a pénzügyi fogyasztóvédelemben címmel tartottam referátumot.
 16. 2010. december: A Doktori Iskola által szervezett Vallás, társadalom, állam és jog c. Szimpóziumon ugyanilyen címmel tartottam előadást.
 17. 2009. április: részvétel a XXIX. OTDK-n, melyen Különdíjban részesültem (ezt megelőzően Kari TDK II. helyezés + Kiváló opponens)

 

V.5. Egyéb előadások, konferenciák:

2012. december 8.:

A bankweb és az EDF Global Kft. által a bajba jutott devizahiteleseknek szervezett konferencián a "devizahiteles" perek állásáról, tanulságairól tartottam előadást, ennek kapcsán televíziós riportokat is adtam.

2013-2014:

Választási szakmai értekezletek rendszeres előadója voltam, mint Területi Választási Iroda vezetőjének jogi helyettese

2014 - Jahr der Wahlen címmel német nyelvű előadás tartása több ország fiataljainak

2015. április, június:

Fedezzük fel megyénk értékeit! c. konferenciasorozat előadója (szervező: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat) voltam Bajon, Esztergomban és Komáromban. Téma: A nemzeti értékpiramis jogi háttere, a megyei és települési és megyei értéktár bizottságok működésére vonatkozó szabályok, tapasztalatok

A 2015. évben a megyei értéktárat és az értéktár bizottságok működését, jogi kereteit bemutató előadásokat tartottam a megye számos településen, többek között Bajóton, Tatabányán (a XLIV. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét keretében), Etén

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (Tata) meghívására:

a) Értéktárral kapcsolatos előadások:

- 2017/8 Tata, Szomód, Tatabánya

b) Emlékezés Magyary Zoltánra:

- 2017. 06. 08.: Magyary jelentőségéről szóló emlékező beszéd Magyary szülőházánál

- 2018. 06.07. Magyary Konferencia: Magyary megyéje címmel tartotam előadást, bemutatva a megyék szerepét történeti kontextusban Szent Istvántól a mai (terület)fejlesztő megyékig, kiemelt figyelemmel az Esztergár-Magyary modellkísérletre.

- 2019.06.12. Magyary Konferencia: Fél évtized a megyei értékek nyomában - A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár tevékenysége a megvalósított pályázatokon keresztül címmel tartottam előadást.

- 2022. 03.24. Magyary Konferencia: Egy évtizede a nemzeti értékek nyomában - 10 éves a hungarikum törvény címmel tartottam előadást.

 

V.6. Díjak, elismerések:

1. 2020. június 29: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal "Az év köztisztviselője 2019." díj (https://forrasradio.hu/hirek/helyi/elismereseket-adtak-at-a-koztisztviselok-napja-alkalmabol-a-megyehazan.html?fbclid=IwAR2JyPBz9vC37pvrMBa6QDofpr8cyXcD_PGMh7ei9zZuT0JPUHe-BAoARYk)

2. 2019. október 16: Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karáért és Páli Anna által alapított Halustyik Anna Ösztöndíj

3. 2013. március: A PPKE Jog-és Államtudományi Doktori Iskola TÁMOP projektje keretében a 2012. év "legjobb publikációja" ösztöndíj - Néhány etikai és jogi megfontolás a short selling ügyletek kapcsán – különös tekintettel az aranyszabály és a iustitia commutativa követelményére c. írásommal

4. 2009. április: XXIX. jogi OTDK (Budapest, ELTE): Különdíj - Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához címmel írt dolgozatommal

5. 2008. november 13. PPKE JÁK Kari TDK, II. hely és Kiváló opponens

 

V.7. Részvétel tudományos műhelyekben, programokban:

 1. 2012: A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 sz. projektben részvétel. A kutatás eredményeit a PPKE JÁK, illetve a PPKE Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet által szervezett, Hatékony-e a magyar jog? c. joggazdaságtani konferencián összegeztem.
 2. 2016-tól a PPKE JÁK Ius Naturale kutatócsoport tagja.
 3. 2019-től a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottsága, Közjogi Albizottság tagja.
 4. 2022-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán megalakult Fogyasztóvédelmi Kutatócsoport tagja.
 5. 2023-tól a Magyar Rendészettudományi Társaság tagja.

 

V.8. Tagság szakmai szervezetekben:

2021.07.01-től az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság, Igazolás és Átigazolási Bizottság elnöke.

2016-tól a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom megyei szervezetének tagja, 2018-tól elnökségi tagja.

 

V.9. PhD fokozatszerzési eljárásokban történő részvétel:

1. Támogató vélemény Dr. Szlifka Gábor kutatóhelyi vitájára 2020.02.28).

2. Dr. Bacsárdi József nyilvános védésére felállított Hivatalos Bíráló Bizottság póttagja (felkérés kelte: 2020.05.07), jegyzőkönyvvezető.


VI. Sajtószereplések, nyilatkozatok (a teljesség igénye nélkül):

1.Tatabányán is megalakult az értéktár bizottság. In: 24 ÓRA, 2015. április 2-i szám, 3. o.

2. Felvidéki megjelenés:

http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/54152-fedezzuk-fel-megyenk-ertekeit-hungarikum-konferencia-a-monostori-erodben

3. Regio Regia magazin riportja:2015/121. lapszám, 8-9. o. Elérhető: http://regioregia.hu/magazin_pdf/2015_121_webre.pdf

4. Az ország egyik legfiatalabbja az új megyei jegyző c. interjú a 24 ÓRA megyei lapban (2016.01.30. lapszám, illetve a kemma.hu elektronikus felületen:http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/az-orszag-egyik-legfiatalabbja-az-uj-megyei-jegyzo-649111

5. A megyei értéktárral kapcsolatos riport az esztergomi RTVE televízió Háttér c. műsorában (2016.01.29, elérhető: http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/10317-kozeleti-magazin)

6. Portré: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző. In: Bábolnai Fórum, 2018. november. 29. évfolyam, 11. szám, 8. o.

7. "Nekem a katedra a világot jelentő deszka" - Interjú Veres Zoltán Tanár Úrral. In: Ítélet. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának lapja. 2019/1. 3. o.

 

VII. Társadalmi/közéleti tevékenység

2019.08.02-04. A Tatán (Olimpiai Edzőtáborban) rendezett XIII. LSW-WTC. speciális dobószámok világbajnokságának fővédnöke
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!